Tarieven

Je hebt keuze uit verschillende abonnementen en kaarten: proeflessen, 1x per week tot onbeperkt aantal yogalessen

Er is op dit moment een reguliere les (1,5 uur) in de zaal: woensdagavond van 20.00 – 21.30, daarnaast verschillende lessen online en specials (van 4 – 8 weken) met een thema (ook in de zaal)

Schaf je een proefles, abonnement of strippenkaart bij ons aan en/of maak je gebruik van onze lessen? Dan ga je akkoord met onze voorwaarden.

Deze staan hier

In momo yoga vind je alle lessen, de tarieven en overige opties. Naast de

reguliere tarieven hebben we kortingen voor minima en studenten.

Informeer hiernaar via info@kundaliniutrecht.nl.

Voorwaarden

Wanneer je een les bij ons afneemt ga je akkoord met bepaalde voorwaarden: de algemene voorwaarden, de voorwaarden van het specifieke abonnement en de privacy & cookie statement waarin staat hoe we omgaan met jouw gegevens.
Algemene voorwaarden
– Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die door Kundalini utrecht worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

– Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.

– Kundalini Utrecht is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

– Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Controleer de website en de Facebook pagina om zeker te zijn of een les wel of niet doorgaat.

– Tijdens feestdagen of vakanties hanteren we een aangepast rooster, dit wordt vooraf aangekondigd.

– Kundalini Utrecht behoudt het recht om het lesrooster ten alle tijden structureel te wijzigen.

Voorwaarden abonnement

– Kundalini Utrecht biedt verschillende abonnementen aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Voorbeeld: abonnement van 1x per week & termijn van 12 weken = 12 lessen gebruiken in 12 weken.

– Kundalini Utrecht biedt geen vergoeding voor de gemiste of niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

– Een langere abonnementstermijn biedt voordelen, maar er is ook een groter risico. Kundalini Utrecht biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.

– De looptijd van het abonnement gaat direct in op moment van betaling.

– Met uitzondering (langdurige reis of ziekte of blessure) kan je het abonnement tijdelijk pauzeren. Neem hier contact op met info@kundaliniutrecht.nl

– Het abonnement is persoonsgebonden en iemand anders kan niet op jouw naam deelnemen.

– Wanneer het niet mogelijk is om een les te volgen doordat Kundalini Utrecht deze annuleert door bijvoorbeeld vakantie. Dan wordt dit gecompenseerd door het termijn te verlengen van het lopende abonnement.

– De gevolgde lessen van deelnemers worden bijgehouden door binnen Momo yoga, daar kan je het zelf inzien. Indien je abonnementstermijn is afgelopen krijg je hiervan bericht. 

Voorwaarden strippenkaart

– De 10 lessen van de strippenkaart dienen altijd binnen de looptijd te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen.

– De looptijd van de strippenkaart is 16 weken en gaat direct in op moment van betaling.

– Kundalini Utrecht biedt geen restitutie aan voor de gemiste of niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste ”abonnement” te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

– Kundalini Utrecht biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.

– De strippenkaart is persoonsgebonden en iemand anders kan niet op jouw naam deelnemen.

– Wanner het niet mogelijk is om een les te volgen doordat Kundalini Utrecht deze annuleert door bijvoorbeeld vakantie. Dan wordt dit gecompenseerd door het termijn te verlengen van de lopende strippenkaart.

– De gevolgde lessen van deelnemers worden bijgehouden binnen Momo yoga en kan je zelf volgen. Indien je strippenkaart is afgelopen krijg je hiervan bericht. Mogelijk worden lessen die nog niet betaald zijn afgetrokken van je nieuwe strippenkaart of abonnement.

Voorwaarden proefles
– Een proefles is alleen geldig voor iemand die niet eerder les heeft gevolgd bij Kundalini Utrecht.

– Een proefles van €10 bestaat uit 2 lessen die je in 1 week mag opnemen.

– Bij voorkeur kom je voor je eerste les naar de maandag les om 18.30.

– Je geeft je vooraf op via info@kundalinutrecht.nl

– Kundalini Utrecht biedt geen restitutie voor de gemiste of niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de lessen daadwerkelijk te volgen.

– De proefles is persoonsgebonden en iemand anders kan niet op jouw naam deelnemen.

– Na het gebruik van de proefles kan je kiezen voor een abonnement, strippenkaart of losse les.

Voorwaarden kennismakingsaanbieding

– De kennismakingsaanbieding is alleen geldig voor iemand die niet eerder les heeft gevolgd bij Kundalini Utrecht. Dus ook geen proefles eerder heeft afgenomen.

– De kennismakingsaanbieding (die soms actief is) van €40 bestaat uit 5 lessen die je in 5 week mag opnemen.

– Je geeft je vooraf op via info@kundalinutrecht.nl

– Kundalini Utrecht biedt geen restitutie voor de gemiste of niet gevolgde lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de lessen daadwerkelijk te volgen.

– De kennismakingsaanbieding is persoonsgebonden en iemand anders kan niet op jouw naam deelnemen.

– De looptijd van de kennismakingsaanbieding gaat direct in op moment van betaling.

– Na het gebruik van de kennismakingsaanbieding kan je kiezen voor een abonnement, strippenkaart of losse les.

Reserveer en betaal je les via Momoyoga. 

 

COPYRIGHT 2019 KUNDALINI YOGA UTRECHT | PRIVACY & COOKIE STATEMENT